Forside Søgning Liste

Theodoricus Dietrich fra Freiberg

1270 - 1311


Dietrich var en tysk dominikanermunk, som blev magister i Paris 1297. Han var også fysiker og beskæftigede sig med optik. I 1304 fik han ordre af dominikanerledelsen til at publicere sine optiske arbejder. Det vigtigste hedder (på latin) "Om Regnbuen" og handler om meterologisk optik. Det bygger delvis på Ibn al-Haithams (Alhazen) optik; men det rummer samtidig en selvstændig redegørelse for regnbuen. Dietrichs regnbueteori er den middelalderlige optiks største teoretiske landvinding.Hvis du støder på et ord,
hvis betydning du ikke kender,
så søg på ordet.