Forside Søgning Liste

Fibonacci = Leonardo af Pisa
(Ca. 1170 - ca. 1250)

og talbegrebets historie
Leonardo var en italiensk matematiker, som var født i Pisa, deraf navnet. Hans far blev kaldt "Bonaccio", og derfor blev Leonardo senere kaldt "Fibonacci", fra filius Bonacci, dvs Bonaccios søn. Leonardo regnes ofte for Middelalderens største matematiker. Hans far arbejdede i det arabiske Nordafrika på en handelsstation, og det var her Leonardo blev bekendt med arabisk matematik og regnskabsvæsen. Han blev så optaget af disse ting, specielt de hindu-arabiske tal med nullet og de negative tal, at han i en række år selv rejste rundt og lærte mere om disse ting. Resultatet blev den første, vesteuropæiske lærebog om de nye tal og regning med dem: Liber Abaci (Bogen om Regning) fra 1202. Han påviste, at de nye tal var meget lettere at regne med end de gamle romertal. Han var også interesseret i anvendelserne af aritmetikken (regnekunsten), fx i handelsregning. Han opfattede de negative tal som gæld, tab, debit og tillod dem som løsninger i financielle opgaver.

De hindu-arabiske tals historie og de negative tals historie:

Negative tal voldte længe matematikerne kvaler, for kan man sige, at de er "rigtige tal"? Selv om de har en selvindlysende værdi i bogholderi, handelsregning og finans, så blev de først anerkendt og forstået som "rigtige tal" af matematikere generelt i moderne tid.

Kommunikation fra Jens Høyrup:
"Det araberne overtog fra hinduerne var en talnotation, tal havde de i forvejen. Indernes brug af negative tal hører ikke sammen med deres positionstalsystem, men med deres algebra, som araberne ikke overtog. Arabisk algebra er uden negative tal (dog vækker det mistanke, at en italiensk abbacus-algebra fra ca. 1400 ligesom Fibonacci bruger begrebet "en gæld" for dem; den har nemlig tilsyneladende direkte adgang til den arabiske tradition, men bruger ikke Fibonacci).
Hvis man prøver at læse Cardano vil man se, at han nok bruger de negative tal, men ikke opfatter dem som fuldgyldige. Der skal vi op mod Euler, uanset at det er en gradvis proces, begyndende omkring Pacioli (der betragter dem som "absurde men nødvendige")." Citat slut.


Indførelsen af de hindu-arabiske tal i det kristne Vesteuropa skete selvfølgelig gradvist. For at se andre matematikeres bidrag, se 1000 Gerbert fra Aurillac, 1010 Al-Biruni, 1230 Johannes Sacrobosco, 1464 Regiomontanus (Johannes Müller), 1586 Stevin. I listen er der også nævnt nogle tidlige anvendelser af positionstalsystemer, nul og negative tal hos babylonere, kinesere, indere og arabere.Hvis du støder på et ord,
hvis betydning du ikke kender,
så søg på ordet.