Forside Søgning Liste


Heracleides

÷390 - ÷310


Heracleides var fra Pontus (Heraclea) ved Sortehavet. Han kom til Athen og blev elev af Platon. Efter Platons død blev han vraget som leder af Akademiet og vendte derfor tilbage til sin hjemby. Her åbnede han sin egen skole. Det har været hævdet, at han beskrev et heliocentrisk system, hvor alle planeterne gik rundt om Solen; men dette er usikkert.Hvis du støder på et ord,
hvis betydning du ikke kender,
så søg på ordet.