Forside Søgning Liste

Jordanus Nemorarius (fra Nemore) og hans skole

1200-tallet


Jordanus Nemorarius var 1200-tallets mest betydningsfulde repræsentant for matematik og matematisk statik, dvs. læren om legemers ligevægt under indvirkning af givne kræfter. Der vides ikke ret meget om hans liv; men man mener, at han underviste ved Paris Universitet. Man mener, at han var aktiv mellem ca. 1210 og ca. 1240. Der findes i hvert fald tre 1200-tals manuskripter, som tilskrives ham, skønt de virker, som om de er skrevet af forskellige forfattere. I stedet for blot at tale om Jordanus, taler man i dag om Jordanus og hans skole.

På Jordanus' tid kendte fysikerne fx Euclid, men ikke Archimedes eller Heron, så noget af det, der blev lavet i Middelalderen, var allerede kendt i Oldtiden.

Det blev af stor betydning for fysikkens udvikling, at den middelalderlige statik formåede at frigøre sig fra tidens religiøse og filosofiske baggrund og etablere sig som en "ren" naturvidenskab. Dermed kom den også til at selvstændiggøre fysikkens øvrige discipliner. I Oldtiden var den fysik, der viste sig at være korrekt i det væsentlige kun astronomi og Archimedes' fysik.Hvis du støder på et ord,
hvis betydning du ikke kender,
så søg på ordet.