Forside Søgning Liste

Nantesediktet

1598 - 1685

I Frankrig var sidste halvdel af 1500-tallet præget af voldsomme stridigheder mellem hueguenotter, dvs reformerte, især calvinister, på den ene side og katolikker på den anden. Det kulminerede med Bartholomæusnatten den 24/8 1572, hvor måske 2000 hueguenotter blev dræbt, men det fortsatte i de efterfølgende uger, hvor måske 20.000 huguenotter blev dræbt. Stridighederne var ikke blot religiøst motiverede, der var masser af politik i dem.

Bartholomæusnatten. Maleri af François Dubois. Katharina af Medici var iscenesætter af massakren.
I baggrunden til venstre ser man hende komme fra Louvre for at se resultaterne.
Stridighederne mundede i 1598 ud i en konstruktiv forordning af den franske konge Henrik 4. Forordningen kaldes nantesediktet. I det fastlagdes huguenotternes rettigheder, og dermed afsluttedes 1500-tallets franske religionskrige. Huguenotterne fik borgerlige rettigheder, og de blev tildelt ca 100 byer, hvor Kongen garanterede deres sikkerhed.

Grunden til at vi her på hjemmesiden omtaler nantesediktet, er at ediktet senere i 1600-tallet gjorde det muligt for Ludvig 14.s kloge, ledende minister Colbert at invitere reformerte og protestantiske videnskabsmænd til at deltage i det Kongelige Videnskabelige Akademis arbejde. Uden nantesediktet havde det ikke være muligt for Huygens, Leibniz og Rømer at arbejde ved Akademiet. Colbert døde i 1683, og med dårligere rådgivere ophævede Ludvig 14. ediktet i 1685.

Vi slutter med at citere de første linjer fra ediktet. Det er meget højtideligt, men det er dog tydeligt, at det er Kongens ønske, at få en ende på stridighederne i det splittede samfund. Her kommer det:

Nantesediktet. Det originale dokument

HENRY, af Guds nåde konge af Frankrig og Navarre, Til alle nulevende og kommende.
Frelse og hilsen

Blandt alle de uendelige nådegaver Gud har ønsket at tildele os, er den dybeste og mest bemærkelsesværdige den, at vi fik dyd og styrke til at modstå den frygtelige uro, forvirring og uorden, der fandtes ved vor tronbestigelse i kongedømmet, der da var splittet i så mange lejre og grupper, at den legitime var praktisk talt i mindretal.

Til trods for dette lykkedes det os at holde stand mod dette uvæsen, som vi til slut har overvundet, således at vi nu nærmer os den sikre havn, hvori vor Stat kan finde frelse og hvile. Dette er udelukkende hans ære og fortjeneste, men herunder har han har vist os den nåde at benytte vort arbejde til at fuldende dette gode værk.

I dette har alle kunnet bemærke, at dersom vi selv har båret en byrde udover den, som pligten bød os og som stod i forhold til vore evner, men noget derudover som man måske, under andre tider, ville have skønnet uværdigt for vort høje embede, da skyldtes det, at vi ikke frygtede for vor person, thi vi har så ofte ganske frivilligt sat vort eget liv på spil.Hvis du støder på et ord,
hvis betydning du ikke kender,
så søg på ordet.