Forside Søgning Liste

Nicole Oresme

1320 - 1382

Nicole Oresme ved arbejdet.
Illustration i hans manuskript til "Le Livre du Ciel et du monde" fra 1377

Nicole Oresme var en fransk filosof, fysiker og matematiker fra Normandiet. Han blev teologisk doktor i Paris i 1356, lærer ved Sorbonne, forstander for College de Navarre i Paris og biskop af Lisieux i 1377.

Omkring 1356 skrev han en afhandling om pengevæsenet, og omtrent samtidig blev han knyttet til regenten, den senere kong Karl 5. den Vise.

Oresme skrev nogle af de første videnskabelige værker på fransk. Han oversatte også nogle af de græske værker til fransk, bl.a. værker af Aristoteles; men han forholdt sig kritisk til Aristoteles. Han var også kritisk over for astrologi. Han var en af de betydeligste repræsentanter for Pariserskolen af matematikere og fysikere i 1300-tallet.

Han udviklede en grafisk metode til beskrivelse af bevægelser, som er en forløber for koordinatsystemet, funktionsbegrebet, analytisk geometri og differential- og integralregning. Se vores Mere. På hans tid havde man imidlertid stadig hverken præcise definitioner eller målinger af hastighed, acceleration og kraft. Oresmes grafiske metode var et stort skridt fremad for både kinematiken og matematikken.

Oresme var også involveret i diskussionen om Jordens daglige omdrejning. Denne diskussion havde været ført siden Oldtiden; men teorien havde ikke mange tilhængere, med undtagelse af Heracleides fra Pontos (se -360). Oresme drøftede pro et contra, men endte ikke med nogen løsning.Hvis du støder på et ord,
hvis betydning du ikke kender,
så søg på ordet.