Forside Søgning Liste

Pappos (Pappus)

290 - 350


Pappos fra Alexandria er mest kendt som den sidste store græsk-hellenistiske matematiker, der med sine 8 bind "Synagoge" (Matematisk Samling) har bevaret et omrids af næsten hele den græske matematik, hvoraf en stor del ellers ikke er bevaret i sin oprindelige skikkelse. Pappos var også interesseret i astronomi, og lavede bl.a. en kommentar til Ptolemæus. Man ved ikke meget om hans liv, udover at han var lærer i Alexandria.

Forside af en latinsk udgave fra 1589 af Pappos' Matematisk Samling

Pappos´ matematik

Af de otte bind i "Matematisk Samling" er det meste bevaret, undtagen Bog 1 og første halvdel af Bog 2. Pappos´ mest selvstændige bidrag til matematikken lå i hans arbejde med projektiv geometri.

Pappos´ mekanik

Pappos´ definition af tyngdepunkter er den ældste bevarede. Han skriver om tyngdepunkter og skråplansproblemet i Matematisk Samling, Bog 8: "Fra de mest varierede og glædelige problemer i mekanikken". Hans løsning af skråplansproblemet er forkert, det blev først løst korrekt af Simon Stevin og Galilei. - Derimod er hans definition og hele arbejde med tyngdepunkter rigtige. Hans arbejde her er endog meget elegant.

Archimedes' værk "Om Tyngdepunkter", hvor tyngdepunktet for allerførste gang bliver defineret, er desværre ikke bevaret. Derfor er Pappos´ bog særlig værdifuld for os. Der er derimod bevaret to to-binds værker af Archimedes om bl.a. tyngdepunkter: "Om Plane Figurers Ligevægt og om Plane Figurers Tyngdepunkter" og "Om Svømmende Legemer". Selv om Pappos bygger på Archimedes, har han nok også selvstændige bidrag i sin Bog 8.

Betydning

Pappos´ selvstændige resultater er nok ikke så mange; men han er dog et lyspunkt i en tid, hvor den græske og alexandrinske matematik og fysik var i forfald. Der er mange matematiske værker, som vi i dag kun kender gennem hans arbejde, og de kom derved til at få stor betydning for matematikkens og fysikkens udvikling.Hvis du støder på et ord,
hvis betydning du ikke kender,
så søg på ordet.