Forside Søgning Liste

Det matematiske symbolsprogs historie


Tre af hovedpersonerne i symbolsprogets udvikling er:

Diofant (+250) var en græsk matematiker i Alexandria, som i sit hovedværk Arithmetika var den første, der anvendte et minustegn og et symbol for den ubekendte.

Francois Viète (latin Vieta) (1540-1603) var en fransk matematiker, jurist og kodebryder, som bl.a. i sit værk Introduction to the Analytical Art (på latin) (1591) ændrede algebraens karakter v.hj.a. sine symboler. Han var den første, der benyttede bogstaver for ikke bare de ubekendte, men også for de kendte størrelser.

Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716) var en tysk matematiker, logiker, fysiker, filosof og diplomat, som arbejdede meget for at finde de mest hensigtsmæssige symboler inden for bl.a. den nye differential- og integralregning. Se 1675 Leibniz.Hvis du støder på et ord,
hvis betydning du ikke kender,
så søg på ordet.