Forside Søgning Liste


De fire elementer


Læren om de fire elementer går tilbage til Empedokles fra Arigent, ÷483 - ÷425. Empedokles mener, at alle forandringer i verden kan føres tilbage til kombination og adskillelse af nogle få evige og uforgængelige ursubstanser. Der var seks ursubstanser, nemlig ild, luft, vand og jord, der kaldtes de fire elementer, og yderligere to, der kaldtes venskab og strid. Venskab virker som en kraft, der forbinder elementerne, mens strid adskiller dem igen.

Teorien om de fire elementer udvikledes senere bl.a. af Platon og Aristoteles. Det, de sagde, virker i dag uforståeligt eller forkert, men teorien trivedes helt op mod år 1700 og blokerede i perioder for en fornuftig udvikling. I græsk matematik havde man en teori om "forhold", hvis indhold svarede til vores brøkregning. Blandt Platons bidrag til elementlæren var følgende uforståelige forhold:

Selv om dette er uden nogen som helst mening, gav det anledning til en endeløs række af kommentarer op gennem oldtid og middelalder.

Aristoteles ydede også et bidrag ved at bevise, at der er præcis fire elementer. Argumentet er følgende: Der findes som bekendt fire fundamentale egenskaber ved materielle legemer: Varme, tørhed, kulde og fugtighed. Disse egenskaber findes også hos elementerne. Et element må have præcis to af egenskaberne. Det kan jo ikke have tre egenskaber, for så ville det have to modsatte egenskaber, som f.eks. kulde og varme. Og det kan ikke nøjes med én egenskab, for så ville man ikke kunne forklare elementernes indbyrdes forvandlinger. Svarende til de fire kombinationer

tørhed - kulde....kulde - fugtighed....fugtighed - varme....varme - tørhed

findes der altså de fire elementer

jord......................vand...........................luft.........................ild

- og så skulle det være bevist!

Blandt de senere bidrag til elementlærens anvendelse kan vi nævne en anvendelse på psykologi og fysiologi. Den skyldes oldtidens betydeligste læge, Galenos fra Pergamon (130 - 199). Han tænkte åbenbart, at det ikke kunne være et tilfælde, at der er fire temperamenter og fire legemsvæsker, så han knyttede de fire elementer sammen med fysiologi og psykologi i følgende skema:

Element Legemsvæske Temperament
Ild Blod Sangvinsk
Luft Gul galde Kolerisk
Vand Flegma Flegmatisk
Jord Sort galde Melankolsk

Set i bagklogskabens klare lys er alt dette uden mening!


De fire elementer
hedder denne smukke gobelin fra 1903
af den svenske kunstner Karin Larsson

Hvis du støder på et ord,
hvis betydning du ikke kender,
så søg på ordet.