Forside Søgning Liste

Et af Al-Zarkalis måleinstrumenterMåleinstrumentet er fra 1060. Det kaldtes en safika eller azafea. Det er en forløber for de europæiske astrolabier. Netværket af kurver benyttes under aflæsningen af sigtehøjden, derved bliver målenøjagtigheden større. Til venstre kan man se to "poler" markeret. Vinkelafstanden mellem dem er 21°, nogenlunde svarende til Ekliptikas hældning, men vi har nu svært ved at give en rimelig forklaring på disse "poler". På bagsiden er der et netværk af kurver og 7 inddelte cirkelskalaer, det hele til beregningsbrug.Hvis du støder på et ord,
hvis betydning du ikke kender,
så søg på ordet.