Forside Søgning Liste

Mere om Jean Buridan


Før Buridans tid, i 1200-tallet, var der en udbredt tendens til at sammenblande fysik og religion. For eksempel beviste Thomas Aquinas (1225-1274) Guds eksistens således: Når noget bevæger sig varigt er det fordi "nogen" vedligeholder bevægelsen. Specielt må der være nogen, der vedligeholder planeternes bevægelser, og hvem skulle det være andet end Gud?

Buridans arbejder stammer fra omkring 1330. Han benægtede nødvendigheden af at antage, at engleagtige væsener var nødvendige for at vedligeholde himmellegemernes bevægelser. Med hans egne ord:

"Man kan ikke læse i Bibelen, at der eksisterer intelligenser med den opgave at vedligeholde himmellegemernes bevægelser; derfor er det tilladt at hævde, at det ikke er nødvendigt at antage, at der findes sådanne intelligenser. Man kan sige, at Gud gav hvert himmellegeme en impetus, som har holdt bevægelsen ved lige siden."

Buridans opfattelse af impetusteorien sammenfatter han selv i bogen Quæstiones således:

"Når en bevæger sætter et legeme i bevægelse, indplanter han i det en vis "impetus", en vis kraft, der sætter legemet i stand til at bevæge sig i den retning, i hvilken bevægeren starter det, hvad enten det er opad, nedad, til siden eller i en cirkel. Den indprægede impetus er kraftigere i samme forhold som hastigheden er større. Det er på grund af denne impetus, at en sten bevæger sig, efter at den kastende selv er ophørt med at bevæge den. Men på grund af luftmodstanden (og også på grund af stenens tyngde), der stræber efter at bevæge den i modsat retning af impetusbevægelsen, svækkes denne bevægelse stadig. Derfor vil stenens bevægelse stadig blive langsommere, og til sidst er denne impetus så forringet eller ødelagt, at stenens tyngde går af med sejren og bevæger stenen ned mod dens naturlige sted.
Man kan efter min mening acceptere denne forklaring, fordi de andre forklaringer viser sig ikke at være sande, hvorimod alle fænomener stemmer overens med denne."

Set med moderne øjne betyder denne tankegang et væsentligt fremskridt, den er helt igennem nøgtern, og den peger klart frem mod inertiens lov.Hvis du støder på et ord,
hvis betydning du ikke kender,
så søg på ordet.