Forside Søgning Liste

Levi ben Gerson og jakobsstaven


Jakobsstaven er et sigteinstrument, der er opfundet omkring år 1320. De fleste kilder nævner Levi Ben Gerson som opfinder, men enkelte steder nævnes Jacob ben Mahir som opfinderen. Her følger vi Levi ben Gersons beskrivelse.

Jakobsstaven er en halvanden meter lang stang af træ. En tværstav med et hul til stangen kan forskydes frem og tilbage. På stangen er der en skala, der angiver vinklen mellem sigtelinierne fra stangens ene ende til enderne af tværstaven.

Jakobsstaven. Billedet er fra 1531

På figuren ses Jakobsstaven i brug for neden til højre. Den forskydelige tværstav er placeret således, at sigtelinierne til tværstavens ender peger på Månen og en stjerne. Vinkelafstanden kan så aflæses på stangens skala, som ikke kan ses på figuren.

Til venstre på billedet er jakobsstaven placeret vandret midt i billedet. Det, der er vist, er konstruktionen af hvor der skal placeres tværstreger på stangen svarende til synsvinklerne 160°, 140°, 120°, 100°, 80°, 60° og 40°.

For oven til højre ser man to astronomer, der står på Jorden. Den ene sigter med sin jakobsstav på Månen og en stjerne. Den anden bemærker samtidig hvilke stjerner Månen ses iblandt fra hans synspunkt. Formålet er ikke oplyst, kan det være noget med Månens afstand?

Billedet ovenfor antyder en vis primitivitet af instrumentet. Men sådan var det ikke. Gersons beskrivelse af jakobsstaven er en overordentlig omhyggelig beskrivelse at et gennemtænkt instrument til måling af vinkler mellem sigtelinier. Figuren nedenfor viser en rekonstruktion af Gersons instrument:

Der er 4 tværstave. Der bruges kun en ad gangen. For at opnå den bedst mulige målenøjagtighed skal man vælge den stav, der ved målingen er længst muligt fra øjet. Nogle instrumenter havde inddelinger på hver af stangens 4 sider, hver tilpasset en bestemt tværstang. Gerson beskriver at tværstaven skal glide stramt på stangen, og hans inddelinger på stangen er af den raffinerede type med siksaklinier, der muliggør stor målenøjagtighed. Tycho Brahe brugte senere samme type inddeling:

Hvis det viste stykke af stangen svarer til en grad, kan man aflæse et bueminut ved hjælp af siksaklinierne. Men det er nu tvivlsomt, om man kunne opnå denne nøjagtighed med dette meget enkle instrument.Hvis du støder på et ord,
hvis betydning du ikke kender,
så søg på ordet.