Forside Søgning Liste

Robert Grossetestes kuglelinse


Robert Grosseteste (1175-1253) skrev en række små skrifter om lyslære. Han er et af middelalderens gode eksempler på, at den eksperimentelle metode langsomt fandt indpas i fysikken. Grosseteste kendte ikke brydningsloven, men han havde en god kvalitativ forestilling om, hvordan lysbrydningen foregår. Og der er ingen tvivl om, at han har eksperimenteret med linser. Han fortæller følgende om sine eksperimenter i skriftet "De natura locorum":

"... hvis man tager en fyldt glasbeholder af rund form - som f.eks. en urinflaske - og anbringer den i stærke solstråler, vil stråler, der passerer igennem den runde del af flasken, på grund af den ovenfor nævnte tvefoldige brydning løbe sammen fra hinsides flasken til et punkt mellem denne og den person, der holder den. I og omkring dette punkt er brændområdet, og hvis noget let forbrændeligt anbringes her, vil det bryde i brand."

Figuren gengiver Roger Bacons illustration af Grossetestes teori om brydningen i en kugleformet linse. Selv om Grosseteste som nævnt ikke kendte brydningsloven, giver illustrationen et klart billede af Grossetestes gode kvalitative forståelse af lysbrydningen i en kugleformet linse. Helt til højre på figuren står der "punctus combustionis", altså "brændpunkt".





Hvis du støder på et ord,
hvis betydning du ikke kender,
så søg på ordet.