Forside Søgning Liste

Herons krumme vægtstang

Archimedes tænkte sig, at vægtene på en vægtstang var hængt op på en vandret ret linie gennem omdrejningspunktet. Heron generaliserede til det tilfælde, hvor vægtstangen kunne være en vilkårlig plan figur, der kan dreje sig om et punkt C. Vi illustrerer Herons regel med et eksempel:

Vi tegner en lodret punkteret linie gennem omdrejningspunktet C. Hvis A er en af vægtene, kalder man afstanden fra ophængningssnoren til del den punkterede linie for armen for A, og produktet a·A kaldes momentet for A med hensyn til C. Vægtstangsreglen kan også håndtere balloner, men deres moment skal skrives på den rigtige side af lighedstegnet. På grund af opdriften drejer ballonens moment samme vej som vægtene til venstre. Ligevægtsbetingelsen lyder sådan:

En vægtstang er i ligevægt, når summen af de momenter, der drejer den ene vej rundt,
er lig med summen af de momenter, der drejer den anden vej rundt.

På figuren bliver ligevægtsbetingelsen, at

aA + eE + bB = dDHvis du støder på et ord,
hvis betydning du ikke kender,
så søg på ordet.