Forside Søgning Liste

William Heytesburys definitioner af hastighed og acceleration


Det var en væsenlig vanskelighed i den tidlige mekaniks historie, at man savnede præcise definitioner af begreberne hastighed og acceleration. Der var to helt forskellige grunde til vanskelighederne:

For det første opfattede mange i oldtiden og middelalderen begreber som hastighed, farve, vægtfylde og andre som umiddelbart iagttagelige, og man følte ikke behov for hverken definitioner eller omsætning til talstørrelser.

For det andet er det vanskeligt at definere de generelle begreber hastighed og acceleration uden at have det matematiske begreb grænseovergang til rådighed.

På trods af disse vanskeligheder skete der store fremskridt i mekanikken i middelalderen. En af dem, der for alvor angreb problemerne, var William Heytesbury. Hans definition af jævn hastighed lyder sådan:

En bevægelse kaldes jævn, når lige lange veje
gennemløbes i lige store tidsrum med samme hastighed

Meningen er sikker god nok, men set med nutidens øjne mangler der en præcisering af, at det skal gælde for vilkårlige lige store tidsrum. Og så burde ordene "med samme hastighed" nok udelades.

Heytesburys definition af hastigheden til et bestemt tidspunkt lyder sådan:

Ved en ujævn bevægelse vil hastigheden til et givet tidspunkt være at opfatte som den vej, som legemet ville gennemløbe, såfremt det i et vist tidsrum bevægedes jævnt med samme hastighed som den, det havde til det givne tidspunkt.

Målt med nutidens præcissionskrav er dette ikke en definition idet det ord, der skal defineres, bruges i definitionen. Det er nok ikke muligt at opklare, hvad Heytesbury mente med sin definition.

Endelig lyder definitionen af en jævnt accelereret bevægelse således:

En vilkårlig bevægelse kaldes jævnt accelereret, når den i vilkårlige, lige store tidsrum erhverver lige store hastighedsforøgelser.

Denne definition er helt i orden.

Den upræcise definition af begrebet hastighed til et bestemt tidspunkt var vanskelig at forbedre før indførelsen af differential- og integralregningen. Endnu på Galileis tid havde man ikke nogen væsentlig bedre definition.Hvis du støder på et ord,
hvis betydning du ikke kender,
så søg på ordet.