Forside Søgning Liste

Hipparchos


Et af Hipparchos meget nøjagtige resultater var hans bestemmelse af længden af den synodiske måned, dvs tidsrummet mellem to nymåner. Bl.a. ved anvendelse af data fra Babylonien fandt Hipparchos, at den synodiske måned er 29 dage, 12 timer, 44 minutter og 3½ sekund. Det afviger kun fra moderne målinger med 0,6 sekund.

Han planlagde længdebestemmelse ved anvendelse af en tabel over måneformørkelser; men det blev ikke udført i praksis.

Han forklarede Solens uregelmæssige bevægelse og dens variable vinkeldiameter ved at antage at Solen går i en cirkelbane, hvor Jorden ikke er i centrum.

Når Hipparchos skulle angive nøjagtige vinkelmål, brugte han enhederne bueminut og buesekund. Et bueminut betegnes 1´. Det er 1/60 af en grad. Et buesekund betegnes 1". Det er 1/60 af et bueminut, altså 1/3600 af en grad.

Hipparchos opdagelse af præcessionen fandt sted på følgende måde: Han opdagede, at Solen bruger lidt længere tid til et fuldt omløb på Ekliptika, end den bruger mellem to på hinanden følgende passager af Forårspunktet. Hipparch formodede med rette, at dette skyldes en forskydning af Forårspunktet langs Ekliptika, en forskydning, der skyldes at Jordens omdrejningsakse langsomt bevæger sig rundt på en kegleflade, se nærmere under præcessionen. Han målte forskydningen til at være 36"/år. Idag siger vi 50"/år.

Hipparch var klar over, at et katalog over stjernepositioner i ekliptikakoordinater ville være af stor betydning for fremtidige astronomer. Han udarbejdede et sådant katalog omfattende 1080 stjerner. Han delte stjernerne i 6 størrelsesklasser, efter lysstyrken. Nøjagtigheden var ca 10´, dvs 1/6 grad.

Hipparch bestemte også afstanden til Månen. Ved samtidig at måle Månens position på himlen fra to forskellige steder med stor afstand fandt han Månens afstand til 36 jorddiametre, lidt stort, men dog et fint resultat. I dag siger vi 30 jorddiametre.

Ved sine beregninger benyttede Hipparch tabeller. Den vigtigste er følgende kordetabel:

Hipparch benyttede en cirkel med radius 60; - det må være påvirkning fra babylonerne. For en række værdier af vinklen v angav tabellen længden af den tilsvarende grønne korde, således:

v ½° 1½° 2½° . . .
k 0,52 1,05 1,57 2,09 2,61 3,14 . . .


Da k = 120 sin½v svarer Hipparchs tabel til en moderne sinustabel.

Man kender ikke de instrumenter, Hipparch benyttede. Det fremgår som nævnt af Hipparchs observationer, at han opnåede en målenøjagtighed på ca. 10 bueminutter, dvs 1/6 grad. Hans instrumenter må derfor have været af høj kvalitet.Hvis du støder på et ord,
hvis betydning du ikke kender,
så søg på ordet.