Forside Søgning Liste

Palisaden i Jelling

Ca. 975

Den hvide firkant angiver beliggenheden af palisaden
Ved undersøgelser omkring de to store høje i Jelling har arkæologer opdaget en firkantet indhegning. Indhegningen viste sig ved spor i jorden, sådan som det er vist på billedet til højre. Det er ikke småting, der er tale om. Den lille målestok på billedet er 40 cm lang, og stolperne har være gravet ned til 120 cm under den daværende overflade. Det tyder på, at hegnet har været ca 3 meter højt. Hegnet er langt fra fundet hele vejen rundt, men der er fundet så store dele af alle fire sider, således at man med sikkerhed kan sige at alle fire sider er 359 meter lange, med en fejl på højst en meter. Sådan en firkant, med fire lige lange sider kaldes en rombe. Der er altså tale om et meget betydningsfuldt anlæg. Det understreges af, at den nordlige høj ligger midt i indhegningen. Der er ikke gjort fund, der gør en præcis datering mulig, men stilen af de bygninger, som der også er fundet spor af inden for indhegningen, tyder på sidste halvdel af 900-tallet, altså sidst i vikingetiden.

Nu kommer vi så til det, som er årsag til at vi omtaler jellingpalisaden her. Man kan ikke måle på skærmbilledet her, det er lidt forvredet, afhængigt af din skærm. Men på den papiroriginal, som jeg har fået fat i, kan man måle. Og resultatet er, at hvis sidelængden er 359 meter, så er de to afstande fra det røde midtpunkt og ud til hjørnerne 220 meter og 283 meter, og det er meget tæt på henholdsvis tre femtedele og fire femtedele af 359. Fejlene er under 2%. Det viser, at de fire trekanter, som romben deles i af diagonalerne, er hvad man kalder 3-4-5-trekenter, altså trekanter, hvis sider forholder sig som 3 til 4 til 5. Det følger af Pythagoras sætning at en 3-4-5-trekant er retvinklet. Det vidste allerede babylonerne for 3000 år siden, og det bliver stadig brugt, f.eks. af arkæologer, når en ret vinkel skal afmærkes i terrænet.

Så vikingerne kendte omkring år 975 dette specialtilfælde af Pythagoras sætning.

Man kan vel nok sige, at det er uventet, at vikingerne brugte denne specielle form på Kongens gårdsplads, men på den anden side var 3-4-5-trekanten kendt i middelhavsegnene på denne tid og der havde været handelsforbindelser mellem Danmark og middelhavslandene siden broncealderen. Der var også unge danske mænd, der i vikingetiden tjente i hærene ved det østlige middelhav.

Endelig kan det ikke udelukkes, at en person heroppe med matematiske evner selv opdagede, at en 3-4-5-trekant er retvinklet. Det kan ses af figurene nedenfor. De viser to kvadrater med sidelængde 7 i hvilke der på to forskellige måder er placeret 4 ens retvinklede trekanter, med katetelængder 3 og 4.

Hvis du støder på et ord,
hvis betydning du ikke kender,
så søg på ordet.