Forside Søgning Liste

Ktesibios


Omkring ÷250 foregik der i Alexandria eksperimentelt baserede undersøgelser af luftens og væskers egenskaber. Det skete med henblik på tekniske anvendelser. Disse undersøgelser fik stor betydning for den tekniske udvikling i de følgende århundreder. Begyndelsen ser ud til at være gjort af Ktesibios, der var en af oldtidens største opfindere. Han konstruerede således en trykpumpe med cylinder, stempel og ventil, en forløber for romernes tocylindrede trykpumpe. Blandt hans andre opfindelser var et vandur. Det betød et stort fremskridt i forhold til tidligere forsøg i denne retning.

Rekonstruktionen her er lavet af forfatterne, men princippet skyldes altså Ktesibios. Pointen er, at den øverste beholder har konstant vandstand. Der er derfor konstant tryk nede ved udløbet, og derfor kommer der dråber ud med konstant mellemrum. Den broncefarvede svømmer bevæger sig derfor opad med konstant langsom fart, og tiden kan aflæses på den gule skala
Hvis du støder på et ord,
hvis betydning du ikke kender,
så søg på ordet.