Forside Søgning Liste


Definition af masse


Archimedes teori for svømmende legemer handler bl.a. om, hvordan et legemes vægt ændres, når det sænkes ned i en væske. Vægten af et legeme er altså en foranderlig størrelse, der afhænger af legemets omgivelser. Vi ved f.eks. også, at astronauterne på Månen kun vejede 1/6 af, hvad de vejer på Jorden.

Men alligevel har vi på fornemmelsen, at der må være en vægtagtig egenskab ved legemet, der kun afhænger af legemet, ikke af dets omgivelser. Det er der også, det er det, der kaldes legemets masse. Massen af en partikel, dvs et lille legeme, kan måles ved, at man påvirker partiklen med en kendt kraft K og måler dens acceleration a. Massen M kan så bestemmes af ligningen K = M·a. Newtons 2. lov siger så, at den fundne værdi af massen er uafhængig af størrelsen af den anvendte kraft. Det er en lidt speget sag at udrede sammenhængen mellem vægt og masse, distinktionen kendtes ikke i oldtiden.
Hvis du støder på et ord,
hvis betydning du ikke kender,
så søg på ordet.