Forside Søgning Liste

Definition af parallakse


Parallaksen for en stjerne kan defineres således: Der findes en diameter i Jordens bane, der er vinkelret på linien fra Solen til stjernen. Stjernens parallakse er da den vinkel p, hvorunder denne diameter ses fra stjernen. Parallaksen kan måles ved at man måler de små forskydninger, som i årets løb sker med stjernens position i forhold til svage og derfor sandsynligvis fjerne baggrundsstjerner.

De nærmeste stjerner har parallakser lidt under et buesekund. En kugle med en diameter på 1 cm ses på en afstand af 2 km under en vinkel på 1 buesekund. Det er langt under, hvad man kunne måle i oldtiden.

Jo længere væk en stjerne er, jo mindre er dens parallakse. Sammenhængen er den, at hvis D er jordbanens diameter, hvis a er afstanden til stjernen og hvis parallaksen p er målt i radianer, da er a·p=D.Hvis du støder på et ord,
hvis betydning du ikke kender,
så søg på ordet.