Forside Søgning Liste

Johannes Muller, også kaldet Regiomontanus


Regiomontanus var en af de første til at bruge bogstaver til at repræsentere ubekendte matematiske størrelser i algebra.

Regiomontanus´ interesse for matematik stammede fra hans astronomiske observationer og beregninger.

Astrolabiet havde været kendt i lang tid inden Regiomontanus, men han videreudviklede det og opnåede større nøjagtighed. Billedet viser hans eget astrolabium fra 1468. Man holder det i øjet for oven, så det hænger lodret. Når det drejelige sigte peger f.eks. på en stjerne, kan stjernens højde over horisonten aflæses på gradskalaen. Netværket af cirkelbuer muliggjorde en stor nøjagtighed i aflæsningen. Læs mere om astrolabiet under 1040 Hermann fra Reichenau.

Regiomontanus var den første, der brugte ur i forbindelse med sine astronomiske observationer. Han var også den første, der korrigerede observationerne for refraktionen.

Columbus benyttede et astrolabium, som Regiomontanus havde konstrueret. Astrolabiet kunne bruges både til navigation og til astronomiske observationer.

De trigonometriske funktioner var en afgørende forudsætning for fysikkens videre udvikling. Trigonometriske tabeller stammer fra Oldtidens astronomi (se ÷150 Hipparchos). De trigonometriske funktioner blev indført af hinduerne og araberne. De tre arabere, Abu'l Wafa (940-998), Al-Biruni (973-1048) og Nasir ad-Din (1201-1274) kendte de fire trigonometriske funktioner og deres anvendelser til trekantsberegning.

Regiomontanus' bog om trekantsberegninger påvirkede en række lærde i 1500-tallet, deriblandt Kopernikus.

I 1474 publicerede Regiomontanus sine Efemerider, en slags almanak for perioden 1475-1506. Den indeholdt daglige angivelser for positioner af Sol, Måne og planeter. Dette værk ydede et vigtigt bidrag til "kunsten at sejle efter stjernerne". Bogen blev brugt af Columbus og de andre store søfarende, som i denne periode udførte deres bedrifter.

Christoffer Columbus havde en kopi af Efemeriderne med. På sin fjerde rejse brugte han dem bl.a. til at skræmme fjendtlige indianere på Jamaica til overgivelse, da han kunne forudsige den måneformørkelse, der fandt sted den 29. februar 1504. - Selv om vi har denne historie fra en pålidelig kilde, kan det jo være en anekdote. Tilsvarende anekdoter er velkendte , se ÷2128 Hi og Ho her, Tintin i "Soltemplet", samt Rider Haggards "Kong Salomons Miner".Hvis du støder på et ord,
hvis betydning du ikke kender,
så søg på ordet.