Forside Søgning Liste

Mere om Johannes SacroboscoJohannes Sacrobosco skrev ca. 1230 den første moderne lærebog i astronomi. Bogen hedder Tractatus de Sphaera. Der er ingen astrologi, den er nøgternt beskrivende. Det teoretiske indhold er meget begrænset, men den indeholder en velskrevet beskrivelse af tidens viden om himmelfænomenerne. Der er 4 kapitler:

Kapitel 1 beskriver himmelkuglen, omtrent sådan, som den er beskrevet her, med stjernerne og deres daglige omdrejning. Jorden betragtes som det stillestående midtpunkt af universet.

Kapitel 2 beskriver himlens ækvator og ekliptika, begreberne polhøjde, meridian samt dyrekredsen, dvs stjernebillederne på ekliptika. Endvidere omtales bredde og længde på Jorden og Jordens inddeling i geografiske zoner ved hjælp af vendekredsene og polarkredsene.

Kapitel 3 beskriver stjerners op- og nedgang, dagens og nattens længde på forskellige breddegrader og Jordens inddeling i klimazoner. Inddelingen var ikke erfaringsbaseret, den var baseret på længden af den længste dag, så zonerne var begrænset af breddecirkler.

Kapitel 4 er en kort beskrivelse af Solens og planeternes bevægelser og en gennemgang af teorien for formørkelser.

Tractatus de Sphaera var obligatorisk lærebog for alle vesteuropæiske universitetsstuderende i de følgende fire århundreder. Og den blev læst særdeles grundigt. Billedet nedenfor viser en side af et trykt eksemplar af Tractatus de Sphaera med læserens omhyggeligt skrevne noter.

Johannes Sacrobosco skrev også et værk, der hedder Algorismus. Her fremhævede han kvaliteten af arabernes arbejder om matematik og værket var den første universitetslærebog, der benyttede vores nu velkendte arabertal.Hvis du støder på et ord,
hvis betydning du ikke kender,
så søg på ordet.