Forside Søgning Liste
Ind til listen:

Martin Waldseemüllers verdenskort

I 1507 havde den tyske kartograf Martin Waldseemüller (1470 - 1520) færdiggjort sit opsigtsvækkende verdenskort. Det var 15 år efter, at Columbus uden at vide det havde opdaget Amerika. Columbus troede nemlig, at han var kommet til det østligste af Asien. Der er kun bevaret ét eksemplar af Waldseemüllers kort; det befinder sig nu i beskyttet atmosfære i kongressens bibliotek i Washington. Det er det første kort der viser, at det var en ny verdensdel, som Columbus havde opdaget. Waldseemüller opkaldte den nye verdensdel efter den italienske opdagelserejsende Amerigo Vespussi (1454 - 1512), som i perioden 1499 - 1502 havde deltaget i rejser til Amerika.

Neden for viser vi Waldseemüllers kort:

Som vist består kortet af 12 dele. På originalen er de hver 62×46 cm, altså ialt 248×138 cm. Kortprojektionen er inspireret af et forslag fra Ptolemæus; det tilstræber et nogenlunde konstant arealforhold. Det mest opsigtsvæggende ved kortet er at der tydeligvis er et ocean på hver side af Amerika. Dette ses særligt tydeligt på den version af kortet, der findes på kort 3 i øverste række. Her ser man et vellignende kort over det meste af Amerika; det strækker sig dog kun nordpå omtrent til Florida.

På det udsnit af kortet, der er vist til højre kan man se stednavnet America; det er første gang Amerika er navngivet på et kort. På selve kortet er forbindelsen mellem Nordamerika og Sydamerika afbrudt at et sund, omtrent hvor Panama ligger nu, men på kort 3 i øverste række er Nord - og Sydamerika forbundet med en ubrudt landtange, den som vi nu kalder Mellemamerika. Forskellen mellem de to kort antyder en usikkerhed.

Indtil midten af 1700-tallet var bestemmelse af længdegrad til søs nærmest umulig. Columbus anede ikke, hvor stor en brøkdel af Jordens omkreds han rejste vestpå, da han opdagede Amerika. Waldseemüller vidste det heller ikke, og det markerer han på en overraskende måde: På første kort i anden række er Amerika tegnet med et ocean på begge sider. Men på på sidste kort i anden række er Amerika tegnet som en ø tæt på Østasien.

Watdseemüller forsøgte at få sit kort til at minde om virkeligheden, men han var godt klar over at det var umuligt at afbilde den runde Jord på et plant kort i en bestemt målestoksforhold. Han drog den konsekvens, at han også tegnede et kort, der var velegnet til at klæbe op på en kugle af en passende størrelse, og derved lave en globus. Vi viser dette specielle kort her til slut:Hvis du støder på et ord,
hvis betydning du ikke kender,
så søg på ordet.