Forside Søgning Liste

Referencer til Agricola

Al vores viden stammer fra Agricolas egen bog:

Georgius Agricola: De re metallica. 1. udg. 1555, engelsk oversættelse af Henry Clark Hoover og Lou Henry Hoover, 1912, genudgivet af Dover 1950

Biografi :

   Ønskekvisten behandles 38-40, citatet om lørdagsfri og bålafbrænding står side 215-216
   Den latinske tekst på titelbladet er oversat af Erling Tømmerup

Mere:
   1. Sådan kunne en mine se ud, s.105
   2. Vandpumpe drevet af trædemølle, s.197
   3. Stor maskine til at løfte vand, s.199, jfr. 123 og 161
   4. Blæsebælg til ventilation, s. 209
   5. Ventilation ved vindkraft, s. 203
   6. Nedstiging i mine, s. 213
   7. Frasortering af sten, s. 268
   8. Håndsortering af malm, s. 270
   9. Knusning af svovlkis. Arbejderbeskyttelse, s. 271
   10. Stampemølle, s. 284
   11. Pulverisering med møllesten, s. 294
   12. Ristning af tinmalm, s. 275
   13. Ristning af malm, der indeholder svovl eller asfalt, s. 277
   14. Knusning og udvaskning af ristet malm, s. 272
   15. Smelteovn, s. 227
   16. Stænger til bestemmelse af sølvindhold i guld, s. 255
   17. Vægte, s. 265
   18. Frasortering af guldpartikler, s. 332Skriv eventuelle kommentarer til denne
side om Agricola her:

Hvis du vil have svar, så giv os din
mailadresse her:

Hvis du støder på et ord,
hvis betydning du ikke kender,
så søg på ordet.