Forside Søgning Liste

Referencer til Frontinus:

Sextus Julius Frontius: Roms Akvædukter,
oversat med en indledning om oldtidens vandbygningsteknologi af Jørgen Hansen,
Museum Tusculanums Forlag, København 1986.

Vores kilde er en dansk bog der indeholder en oversættelse til dansk af Frontius bog om Roms akvadukter.
Den danske bog er på 215 sider plus 23 sider med plancher, heraf fylder Frontius bog siderne fra 108 til 154, og resten er en mængde værdifuldt supplerende materiale.