Forside Søgning Liste

Referencer til Kopernikus (Copernicus):


Originale arbejder af Kopernikus:

Se bl.a. Cohen og Dugas!Biografier om Kopernikus:

Edward Rosen: "Copernicus". I: Dictionary of Scientific Biography. /Ed. in chief Charles Coulston Gillispie. 18 vols. 1970-1981. Kopernikus: vol. 3, 1971, p. 401-411.

Olaf Pedersen og Mogens Pihl: Historisk Indledning til Den Klassiske Fysik. 1963, Vol.1, p. 240-253, 267-269

Den Store Danske Encykolpædi, 1994-2001

Stephen F. Mason: A History of the Sciences, 2. udg., 1962, p. 127-137

Oxford Dictionary of Scientists, 2. udg., 1999


Faglige referencer om Kopernikus:

Olaf Pedersen og Helge Kragh: Fra Kaos til Kosmos, 2000, kap.5 (?)

I. Bernard Cohen: The Birth of a New Physics, 2. udg., 1985, p.?

René Dugas: A History of Mechanics, Reprint udg., 1988, p.?

Poul La Cour og Jacob Appel: Historisk Fysik, 1966, vol. 1

Morris Kline: Mathematical Thought from Ancient to Modern Times, 2. udg., 1990, vol. 1


Almene referencer om Kopernikus:

Helge Kragh (Red): Dansk Naturvidenskabs Historie, 2005-2006, vol. 1, p.?

Jens Højgaard Jensen og Søren Kjørup: Om Fysik: Fysikken i Historisk og Samfundsmæssig Belysning: En Introduktionsbog. Kbh.: Hans Reitzels Forlag, 1983, 145 p.

Nanna Dissing Bay Jørgensen & Marie Sørensen: Den Naturvidenskabelige Revolution 1500-1750. Aarhus: Systime, 2008, 150 p.

Hartvig Frisch: Europas Kulturhistorie, 2. udg., 1961, vol.2, p. 346 + vol. 3, p. 284-285


På nettet:

Den Store Danske

Wikipedia