Forside Søgning Liste

Referencer til Vitello (Vitelo, Vitellio Vitellius)


Olaf Pedersen og Mogens Pihl: Historisk Indledning til den Klassiske Fysik, 1963, vol.1, p. 168, 292-293

Morris Kline: Mathematical Thought from Ancient to Modern Times, 2. udg., 1990, vol. 1