Forside Søgning

opg[0]Hvis du vil prøve at finde en snedig fejl i en tegning fra en tegneserie, så klik her.

opg[1]Hvis du vil løse en opgave om planeternes mærkelige baner mellem stjernerne, så klik her.

opg[2]Hvis du synes, at det er ulejligheden værd at opklare mysteriet om en forsvunden 25-øre, så klik her.

opg[3]Du kan opdage en overraskende ting om virkemåden af en lup, hvis du klikker her.

opg[4]Her kan du muligvis finde en fejl i Aristarchos bestemmelse af afstanden til Månen.

opg[5]Her kan du finde ud af, hvor meget du vejer, hvis du tager vægten med op i ballongyngen i Tivoli.

opg[7]Her kan du gøre dig klogere end Newton og forklare den mærkelige opførsel af nogle små papirstykker.

opg[8]Verdens første dampmaskine var snedigt konstrueret. Her kan du teste din forståelse af den.

opg[9]En køkkensigte kan vise newtonringe. Du kan se en opgave om det her.

opg[10]Her kan du løse en lille historisk opgave om Robert Hooke.

opg[11]Her kan du besvare et spørgsmål om linsers farvefejl';

opg[12]Her kan du tjekke om du har forstået, hvordan et ur med uro virker';

opg[13]Her er en opgave, der handler om, hvordan de enkelte vandpartikler bevæger sig i en vandbølge

opg[14]Her kan du prøve at forklare virkemåden for en mærkelig pumpe fra 1683.

opg[15]Baseret på en tegning af en kompliceret minepumpe fra 1500 tallet er det en opgave at forklare hvordan pumpen virkede. Du kan finde opgaven her

opg[16]Her kan du overveje de argumenter, man på Galileis tid brugte for og imod Jordens rotation.

opg[17]Her kan du overveje om det er et tilfælde, at alle planeter har en retrograd bevægelse.

opg[18]Her kan du svare på, hvorfor der er to forskellige billeder af Tycho Brahes ækvatorialarmillarsphere?

opg[19]Her kan du tage et billede af en cyklist, der drejer skarpt om et hjørne';

opg[20]Her kan du bestemme den målenøjagtighed, som de berømte astronomer før ca. 1680 arbejdede med.

opg[21]Her kan du forklare hvordan en snedigt udtænkt hævert virker.

opg[23]Her skal du finde ud af, hvordan man kan måle størkningsvarmen for is ved hjælp af et kalorimeter.

opg[24]Her kan du finde ud af, hvorfor et sugerør virker.

opg[22]Her kan du finde ud af, hvordan man kan få en magnetnål til at pege i en bestemt retning.